Rok otwarcia zakładu 22.12.1983

Zakład wykonuje roboty instalacyjno - elektryczne w zakresie:

instalacje elektryczne siłowe, sterownicze, oświetleniowe, odgromowe uziemień ochronnych i układanie kabli ziemnych 

instalacje sieci logicznej i elektrycznej dla potrzeb komputeryzacji

instalacje domofonowe i alarmowe

Zakład wykonuje roboty instalacyjno - elektryczne w zakresie:

Pomiary elektryczne w zakresie:

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

rezystancji izolacji przewodów i kabli

oporności uziemień ochronnych i odgromowych

natężenia oświetlenia pomieszczeń 

Pomiary elektryczne w zakresie:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego

Mieczysław Piątkiewicz

Adres

Zorzy 5
75-586 Koszalin

Telefon

stacjonarny: +48 (94) 3402533
komórkowy: +48 502-53-24-84

Fax

+48 (94) 3402533

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego